Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 3231-3240 của 3328.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019Nghiên cứu sự hấp phụ các hoạt chất trong tinh dầu tràm trà qua bề mặt da bằng mô phỏng động lực học phân tử : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho CB-GV 2019 [Số hợp đồng: 2019.01.43/HĐ-KHCN]Đỗ, Đình Nhật, ThS.
2019Nghiên cứu tác động chống đông máu của Nano chứa hoạt chất có hoạt tính : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 [Mã số đề tài: 2019.01.56/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Thùy Trang, ThS.
2019Thu thập và nhân giống in vitro cây Măng Tây (Asparagus officinalis L.) : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 [Số hợp đồng: 2019.01.39/HĐ-KHCN]Đỗ, Thế Vinh; Mai, Thị Phương Hoa
2019Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ ra hoa cái trên cây Đậu Núi (Plukenetia volubilis L.) : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho CB-GV 2018 [Số hợp đồng: 2018.01.54/HĐ-KHCN]Đỗ, Tiến Vinh; Mai, Thị Phương Hoa
2019Xây dựng mô hình thể lực của sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2017 : Báo cáo Tổng kết đề tài NCKH dành cho CB-GV 2017-2018 [Số hợp đồng: 2018.01.28/HĐ-KHCN]Lê, Thị Thu Hương
2019Nghiên cứu động học của quá trình trích ly các loại tinh dầu từ vỏ của cây ăn trái có múi họ Citrus khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho CB-GV 2019 [Số hợp đồng: 2019.01.14/HĐ-KHCN]Đào, Tấn Phát, KS.; Ngô, Thị Cẩm Quyên, KS.; Trần, Thị Kim Ngân, KS.; Trần, Thiện Hiền, KS.; Phạm, Trí Nhựt, KS.
2019Nghiên cứu sự ảnh hưởng của đèn LED lên sự sinh trưởng và tích lũy astaxanthin của Haematococcus pluvialis trên hệ thống nuôi sinh học Twin-layer ở phương nghiêng : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 : [Mã số: 2019.01.53/HĐ-KHCN]Tôn, Nữ Thùy An; Lê, Thượng Chỉ
2019Nghiên cứu tách chiết astaxanthin từ sinh khối vi tảo Haematococcus pluvialis : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 [Số hợp đồng: 2019.01.48/HĐ-KHCN]Nguyễn, Hữu Thuần Anh; Nguyễn, Lâm Thu Hiền; Võ, Hồng Sơn; Nguyễn, Đoàn Nam Sơn
2019Định lượng đồng thời salbutamol và bromhexin trong sirô bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (Rp-HPLC) : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 : [Mã số: 2019.01.68/HĐ-KHCN]Dương, Đình Chung; Nguyễn, Thị Ngọc Yến; Nguyễn, Hữu Khánh Quan
2019Chế tạo hệ kiểm tra hiệu suất phản ứng oxi hóa quang xúc tác và khảo sát phản ứng oxi hóa quang xúc tác với nhiều chất khí hữu cơ khác nhau của TiO2 : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 : [Mã số: 2019.01.06]Đoàn, Tuấn Anh; Trần, Việt Cường