Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 3211-3220 của 3328.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Thiết kế và chế tạo hệ thống tự động nhận dạng & đo lường khuyết tật của kết cấu từ xa sử dụng phương pháp xử lý hình ảnh : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho CB-GV 2018 [Số hợp đồng: 2018.01.69/HĐ-KHCN]Nguyễn, Hoàng Nam; Phan, Văn Đức; Phạm, Đức Lâm
2016Nghiên cứu những khả năng áp dụng hiệp ước Basel III trong quá trình kiểm soát rủi ro các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: [Mã số: 2016.01.01/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Tuyến Nga, TS.
2019Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến chất lượng mối quan hệ lãnh đạo – nhân viên và hành vi tích cực của nhân viên tại các công ty dược tại Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 [Số hợp đồng: 2018.01.33/HĐ-KHCN]Huỳnh, Tân
2019Sàng lọc một số cây thuốc Việt Nam có hoạt tính kháng khuẩn : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 [Số hợp đồng: 2019.01.04/HĐ-KHCN]Bùi, Lê Minh; Nguyễn, Thị Phương
2019Phân lập thành phần hóa học hướng tác dụng chống oxi hóa trong lá cây lá đắng (vernonia amygdalina delile, asteraceae) : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2018-2019 [Số hợp đồng: 2019.01.58]Bùi, Hoàng Minh, ThS.
2017Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sữa gạo lức mầm quy mô pilot : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho cán bộ - giảng viên 2015-2016 [Mã số: 2016.02.02 /HĐ-KHCN]Lê, Quốc Tuấn, TS.; Nguyễn, Hoàng Hải Thi; Lê, Quốc Nhật; Lương, Chế Linh; Phan, Đình Quốc
2019Tạo dòng gen mã hóa enzyme AA9 Polysaccharide Monooxygenase AN3860 trên vector pEX2B hướng tới biểu hiện trên Aspergillus oryzae : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2018-2019 [Số hợp đồng: 2019.01.08/HĐ-KHCN]Ngô, Thị Cẩm Nhung
2019Phân lập, định danh các chủng vi khuẩn lên men acid lactic và bước đầu ứng dụng để làm cơm mẻ : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2018-2019 [Số hợp đồng: 2019.01.52/HĐ.KHCN]Ông, Bỉnh Nguyên; Nguyễn, Thành Công; Trần, Thị Bích Huy; Ngô, Vĩnh Tường
2019Xây dựng bộ tiêu bản nấm mốc phục vụ công tác giảng dạy : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho CB-GV 2018Lê, Quang Hạnh Thư, ThS.; Nguyễn, Thanh Tố Nhi
2019Thiết kế và chế tạo thiết bị kiểm tra điện hóa cầm tay ứng dụng trong xác định nồng độ glucose : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 [Số hợp đồng: 2019.01.09]Phan, Ngọc Hân; Nguyễn, Lương Hiếu Hòa; Trần, Lê Phương Duy; Nguyễn, Văn Khiêm; Trần, Trung Tín