Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 31-40 của 51.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phùng, Mạnh Hùng, TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Phin
2014Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Tạ, Đức Khánh, TS. (Hướng dẫn); Phạm, Ngọc Hiếu
2015Quản lý nhà nước về du học sinh của Việt Nam tại Nhật Bản : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Hà, Văn Hội, PGS.TS. (Hướng dẫn); Mai, Thị Ánh Hồng
2015Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An : Luận vặn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phan, Huy Đường, PGS. TS. (Hướng dẫn); Phan, Huy Cường
2015Quản lý nhà nước về dịch vụ Bưu chính Viễn thông ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Duy Lạc,TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Huy Vũ
2015Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Đinh, Văn Tiến, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Minh Tuấn
2014Quản lý nhà nước về dịch vụ viễn thông công ích ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Hà, Văn Hội, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đặng, Văn Thái
2015Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Ninh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Ngô, Quang Minh, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lan Anh
2015Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phan, Huy Đường, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Phương Nga
2016Quản lý nhà nước về du lịch sinh thái tại tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Thành Công, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thúy Hiền