Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 481-490 của 490.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Khảo sát tác dụng điều trị trĩ của dầu Mù U trên thực nghiệm: [Mã số : 2016.01.17/HĐ-KHCN]Võ, Thị Thu Hà (CN)
2016Xây dựng công thức sản xuất xà bông từ Dầu Dừa và Dầu Mù u [Số hợp đồng : 2016.01.14/ HĐ-KHCN]Nguyễn, Hoàng Thảo My, DS (CN)
2016Nghiên cứu quy trình tinh chế Alpha-Fetoprotein từ máu cuống rốn NgườiNguyễn, Hữu Hùng (CN)
2016Nghiên cứu những khả năng áp dụng hiệp ước BASEL III trong quá trình kiểm soát rủi ro các ngân hàng thương mại Việt Nam [Mã số : 2016.01.01/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Tuyết Nga , TS (CN)
2016Xây dựng công thức sản xuất xà bông từ Dầu Dừa và Dầu Mù u: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho CB-GV 2015-2016 [Mã số: 2016.01.14/ HĐ-KHCN]Nguyễn, Hoàng Thảo My, DS.
2016Nghiên cứu những khả năng áp dụng hiệp ước Basel III trong quá trình kiểm soát rủi ro các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: [Mã số: 2016.01.01/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Tuyến Nga, TS.
2016Khung phân tích và phương pháp phát triển ý tưởng khởi sự kinh doanh phù hợp với môi trường kinh doanh Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học dành cho cán bộ, giảng viên 2015 - 2016: [Mã số: 2016.01.02/HĐ-KHCN]Huỳnh, Điền, TS. Thanh; Bùi, Văn Thời; Nguyễn, Thanh Phương; Nguyễn, Xuân Nhĩ; Lê, Anh Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Trần, Thanh Toàn
2016Đánh giá khả năng xử lý ô nhiễm chì (pb) trong đất của một số loài thực vật tại làng nghề Đông Mai, tỉnh Hưng Yên: Luận văn thạc sỹ chuyên ngành khoa học môi trường [Mã số: 60440301]Chu, Thị Thu Hà, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Nguyễn Kiều Băng Tâm, PGS.TS. (Hướng dẫn).; Nguyễn, Thị Mỹ Trang
2016Nghiên cứu quy trình tinh chế alpha-fetoprotein từ máu cuống rốn người : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho cán bộ - giảng viên 2015 - 2016Nguyễn, Hữu Hùng; Lê, Thị Phương Thảo
2016Nghiên cứu khả năng ứng dụng phế phụ phẩm vỏ trái cây để hấp phụ chất màu nhuộm hữu cơ : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2016Nguyễn, Thị Hồng Nhung, ThS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Thu Thảo; Lê, Thị Cẩm Tiên