Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 21-30 của 582.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng phục vụ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã số : 60850103]Nguyễn, Hiệu, PGS. TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Lan Hương
2014Quản lý tài sản Nhà Nước tại đơn vị Sự Nghiệp Công Lập ở Việt Nam : Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế [Mã số : 60 34 01]Phạm, Quỳnh Anh, TS. (Hướng Dẫn); Nguyễn, Thị Lý
2014Nghiên cứu sử dụng ZnO Nano làm chất quang xúc tác phân hủy thuốc trừ sâu Dimethoate dưới ánh sáng trông thấy : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa môi trường [Mã số : 60440120]Đỗ, Khắc Hải, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đình Bảng, PGS. TS. (Hướng dẫn); Đào, Chí Linh
2014Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển vùng vịnh Bắc bộ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hải dương học [ Mã số: 60440228]Trần, Hồng Lam. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Kim Cương.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thanh Trang
2014Phát triển kít chẩn đoán Phytoplasma gây bệnh chổi rồng trên sắn dựa trên kỹ thuật Lamp : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Sinh học thực nghiệm [Mã số : 60420114]Lê, Tiến Dũng, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Dụ Chi, TS. (Hướng dẫn); Vũ, Tuấn Nam
2014Phân tích tình hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng Huyện Thái Thụy bằng phương pháp thống kê : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số: 60460106]Hồ, Đăng Phúc, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Hữu Văn
2014How Vietnamese Students Adapt to A New Educational Environment when Studying in Australian Institutes? A Case Study at La Trobe UniversityNguyễn, Cao Thành
2014Nghiên cứu mức độ và xu thế biến đổi của nhiệt độ ở một số địa điểm ở Tây Nguyên trong khoảng 50 năm qua : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Nguyễn, Đức Ngữ, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Lan
2014Khảo sát tính mạch lạc trong thơ Vi Thùy Linh: Luận văn Thạc sĩ Ngôn Ngữ Học [Mã số ngành: 60.22.01]Nguyễn, Hữu Đạt, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Bích Ngọc
2014-01Đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013Nguyễn, Mạnh Hùng