Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 31-40 của 62.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1994Nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí MinhNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1992Tích phân đối với độ đo yecto ngẫu nhiên và toán tử ngẫu nhiên : Luận án Tiến sỹ Khoa học Toán lý chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và thống kê Toán học [Mã số : 10104]Đặng, Hùng Thắng
1993Fundamentals of electronic imaging systems : some aspects of image processing : 3rd ed.Schreiber, William F.
1995Tính toán trạng thái đàn dẻo của một số kết cấu chịu quá trình đặt tải phức tạp bằng phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Toán lý chuyên ngành Cơ học vật rắn biến dạng [Mã số : 10221]Đào, Huy Bích, GS. TS. (Hướng dẫn); Vũ, Khắc Bảy
1994Vấn đề đầu tư vào ngành Dệt - MayNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1994-07Một hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh trong ngành may xuất khẩuNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1996Sự chuyển hóa của Photon thành các hạt nhẹ trong trường điện từ ngoài : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Toán - lý [Mã số: 10201]Nguyễn, Xuân Hãn, TS. (Hướng Dẫn); Hoàng, Ngọc Long, PTS. (Hướng Dẫn); Đặng, Văn Soa
1996Nghiên cứu một số đặc trưng của tương tác bức xạ Gamma mềm với vật chất và ứng dụng trong phân tích nguyên tố bằng Đêtéctơ nhấp nháy: Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Toán Lý chuyên ngành Vật lý hạt nhân nguyên tử [Mã số: 010203]Phạm, Quốc Hùng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Bùi, Văn Loát
1998Tumor marker protocolsWalaszek, Zbigniew; Hanausek, Margaret
1999Java 2 network securityPistoia, Marco; Reller, Duane F.; Gupta, Deepak