Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 21-30 của 62.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1998Quản lý lao động ở Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế chuyên ngành Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa [Mã số : 50201]Lưu, Ngọc Trịnh, PTS. (Hướng dẫn); Trần, Đức Vui
1999Cryptography and Network Security: Principles and Practice : 2nd editionStallings, William
1995Information technology trends: impact on hotel corporationsCollins, Galen
1998Power electronics design handbook : low-power components and applicationsKularatna, Nihal
1994-05Chủ động ứng xử biến động của thị trường bằng kế hoạch kinh doanhNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1995An information technology tool to support negotiating teamsPino, Jose A.; Montanana, Jose M.
1993Tổng hợp nghiên cứu cấu tạo của các phức chất COBAN, NIKEN, ĐỒNG và MOLIPĐEN với một số THOSEMICACBAZON và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng : Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số : 10401]Vũ, Đăng Độ, PGS. PTS. (Hướng dẫn); Lê, Chí Kiên, PGS. PTS. (Hướng dẫn); Trịnh, Ngọc Châu
1999Introduction to the formal design of real-time systemsGray, David
1996Nghiên cứu về đất ở các vùng chuyên canh và một số biện pháp bón phân nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thuốc lá vàng (Virgima) nằm ở miền Bắc Việt Nam : Luận án Phó tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Thổ nhưỡng học [Mã số : 40102]Trần, Kông Tấu, PGS.TS. (Hướng dẫn); Văn, Huy Hải, PTS. (Hướng dẫn); Hoàng, Tự Lập
1990Sinh trưởng quang hợp và Hệ sắc tố quang hợp của Tảo Chlorella pyrenoidosa trong điều kiện thiếu Nito và Photpho : Luận văn Phó Tiến sĩ Khoa học Sinh học chuyên ngành Sinh lý học Thực vật [Mã số : 10517]Nguyễn, Hữu Thước, GS. TS. (Hướng dẫn); Vũ, Văn Vụ, PTS. (Hướng dẫn); Phạm, Hữu Giục