Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 46.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại : Luận án Tiến sĩ Văn học [Mã số : 62 22 34 01]Trần, Nho Thìn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Văn Hưng
2017Văn học Đàng trong thế kỷ xvii – xviii trong tiến trình phát triển của văn học dân tộc: Luận án Tiến sĩ Văn học chuyên ngành Văn học Việt Nam [Mã số: 62 22 34 01]Trần, Ngọc Vương, GS.TS. (hướng dẫn); Trần, Nho Thìn, GS.TS. (hướng dẫn); Trần, Thanh Thủy
2013Tục ngữ người Việt với việc phản ánh tri thức dân gian về thế giới tự nhiên và các mối quan hệ xã hội : Luận văn Thạc sĩ Văn học dân gian [Mã số : 60 22 36]Nguyễn, Xuân Kính, GS.TS. (Hướng dẫn); Thái, Phương Thảo
2016Tư tưởng yêu nước từ Trung Nghĩa sang Duy Tân cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX qua tác giả Phan Đình Phùng và Phan Bội Châu : Luận văn Thạc sĩ Văn học Việt Nam [Mã số : 60 22 01 21]Nguyễn, Đức Mậu, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Cúc
2010Đặc điểm của truyện ngắn Thâm Tâm : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Lê, Văn Lân, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hồng Nhung
2013Tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn dưới góc nhìn thể loại : Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Văn học Việt Nam [Mã số : 60 22 34]Nguyễn, Bích Thu, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lương, Dương Ly
2010Văn học trung đại Việt Nam trong sách ngữ văn trung học phổ thông mới - một số đánh giá và kiến nghị : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Trần, Nho Thìn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thơ
2008Tư duy thơ Nguyễn Quang Thiều qua các tập thơ từ 1990 đến 2000 : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Nguyễn, Bá Thành, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Bích Hợp
2011Văn hóa làng quê trong thơ lục bát đương đại (Qua thơ Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ) : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 32]Nguyễn, Văn Đồng
2010Văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường dưới góc nhìn thể loại : Luận văn Thạc sĩ Lý luận văn học [Mã số : 60 22 32]Lý, Hoài Thu, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thu Nga