Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 39.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Phân tích cấu trúc tài chính Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Trần, Thị Thanh Tú, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Thương Huyền
2012Phân tích tình hình tài chính của Công ty Đạm Phú Mỹ phục vụ các quyết định vay vốn: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 603420]Nguyễn, Tiến Dũng, TS. (Hướng dẫn); Lê, Mạnh Cường
2016Phân tích lợi nhuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Phạm, Ngọc Thắng, TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Võ Phượng Trang
2015Phân tích tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số: 603405]Trần, Đức Vui, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Hồng Minh
2015Phân tích tài chính công ty cổ phần Viglacera Đông Anh: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Thị Hồng Thúy, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thúy Hằng
2015Phân tích tài chính công ty Cổ phần sữa Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Trần, Đăng Khâm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Ngọc Trường
2014Phân tích tài chính Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 603420]Nguyễn, Thế Hùng, TS (Hướng dẫn); Nguyễn, Thanh Tùng
2014Phân tích tài chính Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Trần, Thị Thái Hà, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Thu Hiền
2015Phân tích tài chính Công ty cổ phần Viwaseen3: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Thế Hùng, TS. (Hướng dẫn); Vũ, Minh Đức
2014Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số: 603405]Nguyễn, Văn Định, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Tiến Dũng