Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 45.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước tại huyện Thanh Oai Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Lưu, Quốc Đạt, TS. (Hướng dẫn); Trịnh, Thị Hoàng Hạnh
2016Quản lý chi ngân sách nhà nước cho các cơ sở khám chữa bệnh thuộc sở y tế trên điạ bàn Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Phạm, Thị Hồng Điệp, PGS.TS. (Hướng dẫn); Vương, Thị Hải Anh
2015Quản lý ngân sách nhà nước huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thanh Minh
2014Quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục – đào tạo ở Hà Tĩnh: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 603401]Trần, Đức Hiệp, TS. (Hướng dẫn); Đặng, Thị Thanh Bình
2015Quản lý ngân sách huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Duy Lợi, TS. (Hướng dẫn); Bùi, Đức Trung
2012Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng: : Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 603420]Nguyễn, Thị Minh Tâm, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Phương
2015Quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đăng Định
2014Quản lý nguồn vốn vay từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Quỳnh Anh, TS. (Hướng dẫn); Đặng, Thị Ngọc Hoa
2016Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Của Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Hồng Huyên, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Tiến Ngợi
2015Quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phạm, Thị Hồng Điệp, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Nhàn