Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 49.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất và kinh doanh đồ uống có cồn tại Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lưu, Quốc Đạt, TS. (Hướng dẫn); Vũ, Thái Linh
2009Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ phê chuẩn quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã ngành: 603101]Đào, Thị Bích Thủy, TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Đức Anh
2015Quản lý nguồn vốn ODA cho phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Vũ, Thị Dậu, TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Hằng
2001Đổi mới Hợp tác xã nông nghiệp ở Hà Tây - thực trạng và giải pháp: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số: 50201]Vũ, Đức Thanh, TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Ngọc Lan
2010Tiềm năng nền kinh tế và đột phá để chuyển sang giai đoạn phát triển caoNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
2000Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế của Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số: 50201]Lê, Bộ Lĩnh, TS. (Hướng dẫn); Hà, Văn Hội
2015Phân tích chuỗi giá trị mặt hàng cam Hàm Yên tại tỉnh Tuyên Quang: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Nguyễn, Viết Thành, TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Bích Diệp
2014Định vị sản phẩm cá tra của Việt Nam trên thị trường Pháp bằng thí nghiệm sự lựa chọnNguyễn, Tiến Thông; Nguyễn, Mạnh Hùng
2013Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản thực trạng và giải pháp: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Đối ngoại chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế [Mã số: 603107]Vũ, Phạm Hải Đăng, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thanh Hằng
2016Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng [Mã số: 603420]Lê, Thanh Tâm, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thu Hiền