Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/987
Nhan đề: Phân tích hiệu quả đầu tư dự án khu biệt thự trung tâm Hội nghị Quốc gia: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số: 603405]
Tác giả: Nguyễn, Xuân Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Bích Thảo
Từ khoá: Quản lý dự án
Bất động sản
Doanh nghiệp Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về việc phân tích hiệu quả dự án đầu tư. Phân tích hiệu quả dự án này. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dự án đầu tư khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Mô tả: 99 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/987
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NguyenBichThao.pdf1.26 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.