Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/963
Nhan đề: Nghiên cứu đa dạng các nhóm côn trùng thuộc bộ cánh cứng (coleoptera) ở khu vực vùng đệm vườn Quốc gia Tam Đảo thuộc xã Ngọc Thanh, thị xã Púc yên, tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất các giải pháp bảo tồn: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững
Tác giả: Nguyễn, Văn Quảng, PGS. TS. (hướng dẫn)
Nguyễn, Tiến Thông
Từ khoá: Coleoptera
Vườn Quốc gia Tam Đảo
Vĩnh Phúc
Côn trùng
Bộ cánh cứng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Mô tả: 91 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/963
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NguyenTienThong.pdf42.04 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.