Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/918
Nhan đề: Khảo sát phân đoạn có hoạt tính chống oxi hóa cao nhất bằng sắc ký cột của cao thân cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour): Khoá luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học Chuyên nghành Sản xuất và phát triển thuốc
Tác giả: Phan, Thị Thanh Thuỷ, ThS. ( Hướng dẫn)
Nguyễn, Minh Tiến
Từ khoá: Phenolic
Sắc ký cột
Helicteres hirsuta
DPPH
Chống oxy hóa
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Khóa luận tìm hiểu về hoạt tính chống oxi hóa cao nhất bằng sắc ký cột của các phân đoạn cao chiết từ thân cây An xoa tại thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Từ đó cung cấp cung cấp các thông tin về đặc điểm thực vật của cây An xoa trong công tác định danh cũng như tìm ra phân đoạn A7 là phân đoạn nổi trội nhất về khả năng chống oxi hoá, làm tiền đề để tiến hành phân lập các hợp chất tinh khiết cụ thể sau này.
Mô tả: 72 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/918
Bộ sưu tập: DƯỢC_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KhaoSatPhanDoanCoHoatTinhChongOxyHoa.pdf
  Giới hạn truy cập
3.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.