Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/903
Nhan đề: Phân tích cấu trúc tài chính Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]
Tác giả: Trần, Thị Thanh Tú, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Lê, Thị Thương Huyền
Từ khoá: Phân tích tài chính
Tài chính doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
Doanh nghiệp Việt Nam
Doanh nghiệp nước ngoài
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp trong nước và quốc tế để phân tích đối với Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Thông qua quá trình khảo sát, thu thập, thống kê và phân tích các dữ liệu kết hợp với các phương pháp so sánh để rút ra các kết luận, đánh giá có căn cứ khoa học. Từ đó, đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Mô tả: 113 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/903
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LeThiThuongHuyen.pdf1.13 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.