Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/876
Nhan đề: Đo lường sự hài lòng của Sinh viên với chất lượng dịch vụ giáo dục đại học tại khoa Dược Trường Đại học Nguyễn Tất Thành: Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Chuyên ngành Quản lí và cung ứng thuốc
Tác giả: Nguyễn, Thị Như Quỳnh, ThS. (Hướng dẫn)
Võ, Ngọc Tố Trinh
Từ khoá: Chất lượng dịch vụ
Chất lượng dịch vụ giáo dục
Sự hài lòng
Mức độ hài lòng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Khóa luận tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên và đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ giáo dục đại học dược khóa 13. Từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên, giúp khoa Dược cải tiến chất lượng dịch vụ giáo dục.
Mô tả: 57 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/876
Bộ sưu tập: DƯỢC_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DoLuongSuHaiLongCuaSVVeChatLuongDVGiaoDucDH.pdf
  Giới hạn truy cập
1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.