Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/874
Nhan đề: Ảnh hưởng của ánh sáng và Nitơ lên sự tăng trưởng, hàm lượng Protein và khả năng chống Oxy hóa của Tảo Spirulina Sp.
Tác giả: Võ, Hồng Trung, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Từ khoá: Ảnh hưởng
Hàm lượng Protein
Oxy hóa
Tảo Spirulina sp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Luận văn tìm hiểu, xác định điều kiện ánh sáng, nồng độ nitơ thích hợp cho tăng trưởng và tích lũy protein ở Spirulina sp. Trong đó tập trung xác định khả năng chống oxy hóa và hàm lượng acid amin ở các chủng Spirulina sp.
Mô tả: 67 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/874
Bộ sưu tập: DƯỢC_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AnhHuongCuaAnhSangVaNito.pdf
  Giới hạn truy cập
1.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.