Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/846
Nhan đề: Nghiên cứu sản xuất Silicát kiềm từ cát Thạch Hà (Hà Tĩnh): Luận án Thạc sĩ khoa học Hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số: 10401]
Tác giả: Phan, Văn Tường, PGS.PTS. (Hướng dẫn)
Đặng, Văn Phú, PTS. (Hướng dẫn)
Bùi, Quang Thao
Từ khoá: SiO2
Silicat kiềm
Cát
Sản xuất cát
Việt Nam (Thạch Hà - Hà Tĩnh)
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học tự nhiên)
Tóm tắt: Xác định thành phần hóa học, thành phần cấp hạt của vùng cát Thạch Vĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh; Nghiên cứu phản ứng giữa SiO2 với kiềm cacbonat để sản xuất silicat kiềm dạng rắn và silicat kiềm lỏng. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất thủy tinh lỏng và hạch toán kinh tế cho một đơn vị sản phẩm.
Mô tả: 76 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/846
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BuiQuangThao.pdf33.83 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.