Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/712
Nhan đề: Phân tích tài chính công ty cổ phần Viglacera Hạ Long: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng [Mã số: 60340201]
Tác giả: Nguyễn, Đức Thành, PGS.TS (Hướng dẫn)
Bùi, Thị Thanh Xuân
Từ khoá: Phân tích tài chính
Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
Tài chính
Doanh nghiệp Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Luận văn trình bày những cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và từ đó vận dụng phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. Trên cơ sở đó nêu lên thực trạng tình hình tài chính, cách đánh giá những điểm mạnh cũng như hạn chế và những giải pháp đề xuất gì để nâng cao năng lực tài chính của công ty này.
Mô tả: 107 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/712
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BuiThiThanhXuan.pdf1.35 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.