Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/663
Nhan đề: Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấy
Tác giả: Lê, Bảo Tiến
Cao, Đại Vũ
Nông, Xuân Linh
Nguyễn, Hữu Vinh
Nguyễn, Duy Trinh
Bạch, Long Giang
Từ khoá: BiVO4
Thủy nhiệt
Quang xúc tác
Phân hủy methylene blue
Ánh sáng khả kiến
Năm xuất bản: thá-2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Tạp chí Khoa học & Công nghệ)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 3 (2018);Tr. 14-20
Tóm tắt: BiVO4 pha tạp coban (Co) được tổng hợp thành công thông qua phương pháp thủy nhiệt. Vật liệu sau khi tổng hợp được xem xét đặc trưng cấu trúc vật liệu bằng các phương pháp phân tích vật lí hiện đại như XRD, Raman, SEM, TEM và UV-Vis DRS. Kết quả phân tích vật lí XRD và Raman đã chỉ ra rằng, đặc trưng cấu trúc của các mẫu vật liệu đều thuộc cấu trúc đơn pha ở dạng tinh thể monoclinic-scheelite. Hàm lượng Co pha tạp có ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành và kích thước tinh thể vật liệu. Các hạt Co hoặc oxit của Co bám xung quanh các tinh thể BiVO4 làm cho khả năng hấp phụ bề mặt của vật liệu tốt hơn. Tất cả các mẫu đều có thể hấp thu ánh sáng vùng khả kiến. Mẫu 0,2Co-BiVO4 là mẫu tốt nhất, có hoạt tính quang xúc tác tốt trong MB (methylene blue) với hiệu suất xử lí 96,78%.
Mô tả: 7 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/663
ISSN: 2615-9015
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ HÓA VÀ THỰC PHẨM_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TCSo3-2018-Bai3.pdf
  Giới hạn truy cập
821.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.