Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/601
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorPruzan, Peter-
dc.date.accessioned2018-12-06T02:14:15Z-
dc.date.available2018-12-06T02:14:15Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.isbn978-3-319-27167-5-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/601-
dc.description331 p.vi_VN
dc.language.isoenvi_VN
dc.publisherSpringer Nature (New York)vi_VN
dc.subjectResearchvi_VN
dc.subjectMethodologyvi_VN
dc.subjectPracticesvi_VN
dc.subjectEthics of Sciencevi_VN
dc.titleResearch Methodology: The Aims, Practices and Ethics of Sciencevi_VN
dc.typeBookvi_VN
Bộ sưu tập: TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ResearchMethodology.pdf
  Giới hạn truy cập
3.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.