Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/601
Nhan đề: Research Methodology: The Aims, Practices and Ethics of Science
Tác giả: Pruzan, Peter
Từ khoá: Research
Methodology
Practices
Ethics of Science
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Springer Nature (New York)
Mô tả: 331 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/601
ISBN: 978-3-319-27167-5
Bộ sưu tập: TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ResearchMethodology.pdf
  Giới hạn truy cập
3.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.