Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/563
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorTrần, Thành-
dc.contributor.authorLê, Thị Ánh Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Kiều Lan Phương-
dc.contributor.authorBạch, Long Giang-
dc.contributor.authorLê, Mạnh Hùng-
dc.date.accessioned2018-12-04T07:53:56Z-
dc.date.available2018-12-04T07:53:56Z-
dc.date.issued2014-12-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/563-
dc.description9 tr.vi_VN
dc.description.abstractBài trích trình bày nghiên cứu tiềm năng sử dụng bùn thải từ nhà máy xử lí nước thải đô thị để cải tạo đất nông nghiệp và đề xuất các tiêu chí quản lí. Qua đó nêu lên các vấn đề sau: mối nguy hại tác động xấu đến môi trường, nghiên cứu đánh giá. Trình bày cải tạo đất và so sánh, các nghiên cứu tác động tổng hợp cùng độ mặn và độ axit...vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thônvi_VN
dc.relation.ispartofseries;Tr. 13-19-
dc.subjectBùn sinh họcvi_VN
dc.subjectXâm nhập mặnvi_VN
dc.subjectQuản lí chất lượng bùn sinh họcvi_VN
dc.subjectĐất trồng lúavi_VN
dc.titleNghiên cứu tiềm năng sử dụng bùn thải từ nhà máy xử lí nước thải đô thị để cải tạo đất nông nghiệp và đề xuất các tiêu chí quản lívi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Bộ sưu tập: MÔI TRƯỜNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuTiemNangSuDungBunThaiTuNhaMayXuLiNuocThaiDoThiDeCaiTaoDatNongNghiepVaDeXuatCacTieuChiQuanLi.pdf
  Giới hạn truy cập
1.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.