Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/507
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hùng-
dc.date.accessioned2018-11-28T09:05:02Z-
dc.date.available2018-11-28T09:05:02Z-
dc.date.issued2014-03-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/507-
dc.description12 tr.vi_VN
dc.description.abstractBài trích trình bày vấn đề vàng hóa và chống vàng hóa nền kinh tế. Nêu lên các vấn đề như: từ đô la hóa đến vàng hóa nền kinh tế, xác định mức độ vàng hóa nền kinh tế, tác động tiêu cực của vàng hóa nền kinh tế Việt Nam. Qua đó nêu lên kết luận và một số gợi ý về chính sách.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherViện kinh tế Việt Nam (Tạp chí Nghiên cứu kinh tế)vi_VN
dc.relation.ispartofseriesSố 3(2014);Tr. 14-22-
dc.titleVàng hóa và chống vàng hóa nền kinh tếvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VangHoaVaChongVangHoaNenKinhTe.pdf
  Giới hạn truy cập
4.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.