Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4972
Nhan đề: Khảo sát sự hài lòng của dược sĩ về một số phần mềm quản lý tại nhà thuốc Quận 1 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2021 [MSHĐ: 2021.01.89/HĐ-KHCN]
Tác giả: Nguyễn, Thị Xuân Liễu
Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Từ khoá: Ứng dụng công nghệ
Phần mềm quản lý
Nhà thuốc
Khảo sát mức độ hài lòng
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Khoa Dược)
Tóm tắt: Thực hiện khảo sát trên 45 nhà thuốc tư nhân Quận 1, không bao gồm các nhà thuốc tại bệnh viện, trung tâm y tế và nhà thuốc chuỗi. Từ đó đánh giá kết quả khảo sát các phần mềm đang được sử dụng tại các nhà thuốc tư nhân Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
Mô tả: 99 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4972
Bộ sưu tập: GIẢNG VIÊN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
37788_KSSuHaiLong_NguyenThiXuanLieu_D.pdf8.73 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.