Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/494
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Tiến Thông-
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hùng-
dc.date.accessioned2018-11-28T07:23:16Z-
dc.date.available2018-11-28T07:23:16Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.issn1859-0128-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/494-
dc.description20 tr.vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu này sử dụng mô hình hành vi lựa chọn để định vị sản phẩm cá tra của Việt Nam trên thị trường Pháp. Dữ liệu thu thập thông qua thí nghiệm sự lựa chọn được thiết kế cho 12 sản phẩm thủy sản quen thuộc với người tiêu. Mô hình lựa chọn có thông số ngẫu nhiên được ước lượng và dùng để tính toán độ co giãn của thị phần theo giá. Các sản phẩm thủy sản trong nghiên cứu được định vị dựa trên chỉ số khả năng cạnh tranh, chỉ số tổn thương và giá trị ẩn. Kết quả cho thấy cá tra của Việt Nam có chỉ số cạnh tranh thấp, độ tổn thương cao và giá trị ẩn có thứ bậc thấp. Kết quả ước lượng mô hình phân khúc cũng được trình bày với mục đích so sánh và cung cấp thêm thông tin. Phân khúc quan trọng của cá tra (thị phần 11.9%) bao gồm nhóm người có thu nhập và trình độ giáo dục thấp, nữ chiếm đa số, ở độ tuổi trung niên, có gia đình và có con nhỏ. Để nâng cao vị thế cá tra trên thị trường thế giới Việt Nam cần có những chiến lược truyền thông và marketing mang tính toàn cầu cho sản phẩm này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. HCM (Tạp chí phát triển khoa học & công nghệ)vi_VN
dc.relation.ispartofseriesTập 17, quyển 4 (2014);Tr. 96-111-
dc.subjectCá travi_VN
dc.subjectĐịnh vị thị trườngvi_VN
dc.subjectThị trường xuất khẩuvi_VN
dc.subjectThị trường Phápvi_VN
dc.subjectKinh tế Việt Namvi_VN
dc.titleĐịnh vị sản phẩm cá tra của Việt Nam trên thị trường Pháp bằng thí nghiệm sự lựa chọnvi_VN
dc.title.alternativePositioning Viet Nam's pangasius catfish in the French market using discrete choice modelvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DinhViSanPhamCaTraCuaVietNamTrenThiTruongPhapBangThiNghiemSuLuaChon.pdf
  Giới hạn truy cập
7.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.