Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/487
Nhan đề: Ảnh hưởng của chất lượng ánh sáng lên sự tăng trưởng, hàm lượng CARBOHYDRATE và protein ở SPIRULINA SP.
Tác giả: Võ, Hồng Trung
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Trần, Huỳnh Phong
Nguyễn, Thị Hồng Phúc
Từ khoá: Spirulina
Hàm lượng carbohydrate
Hàm lượng protein tổng
Năm xuất bản: 20-thá-2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tùng thư/Số báo cáo: Tập 14, Số 12 (2017);Tr. 117-126
Tóm tắt: Spirulina là vi khuẩn lam, tế bào dạng sợi hình xoắn ốc, chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng và hoạt tính sinh học. Nghiên cứu cho thấy, sau 5 ngày nuôi cấy trong điều kiện ánh sáng đỏ Spirulina sp. đạt sinh khối, tốc độ tăng trưởng và hàm lượng carbohydrate cao hơn khi được nuôi cấy trong điều kiện ánh sáng trắng và xanh dương. Trong khi đó, sau 15 ngày nuôi cấy, ở điều kiện ánh sáng xanh dương và ánh sáng trắng hàm lượng carbohydrate đạt được cao hơn so với trong điều kiện ánh sáng đỏ. Hàm lượng protein của Spirulina sp. thu được trong hai điều kiện nuôi cấy ánh sáng xanh dương và trắng cao hơn so với điều kiện ánh sáng đỏ và đạt cực đại sau 5 ngày nuôi cấy.
Mô tả: 10 tr
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/487
ISSN: 1859-3100
Bộ sưu tập: Y DƯỢC_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AnhHuongCuaChatLuongAnhSang.pdf
  Giới hạn truy cập
679.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.