Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/486
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hùng-
dc.date.accessioned2018-11-28T01:51:02Z-
dc.date.available2018-11-28T01:51:02Z-
dc.date.issued2014-01-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/486-
dc.description12 tr.vi_VN
dc.description.abstractBài trích trình bày những chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013. Nêu lên mối quan hệ giữa phát triển nông nghiệp nông thôn đối với phát triển kinh tế, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn, những lợi thế khi tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam, chính sách phát triển, đánh giá về chính sách. Nêu lên một số khó khăn và kiến nghị.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherViện Kinh tế Việt Nam (Tạp chí Nghiên cứu kinh tế)vi_VN
dc.relation.ispartofseriesSố 1 (2014);Tr. 53-60-
dc.titleĐánh giá chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DanhGiaChinhSachPhatTrienNongNghiepNongThonVietNamTuNam1986DenNam2013.pdf
  Giới hạn truy cập
4.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.