Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4856
Nhan đề: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nhi đồng 2 trong tháng 10 năm 2018 : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 : [Mã số: 2018.01.60/HĐ-KHCN]
Tác giả: Huỳnh, Thị Như Thúy
Nguyễn, Thị Xuân Liễu
Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Từ khoá: Thuốc kháng sinh
Bệnh viện Nhi đồng 2
Sử dụng kháng sinh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (Khoa Dược)
Tóm tắt: Tìm hiểu về đặc điểm của bệnh nhân đến thăm khám và sử dụng kháng sinh tại bệnh viện. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị ngoại trú. Giải pháp cho việc lựa chọn và sử dụng kháng sinh hợp lý.
Mô tả: 79 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4856
Bộ sưu tập: GIẢNG VIÊN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
23869_KhaoSatTinhHinhSDKhangSinh_K.pdf2.35 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.