Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/472
Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại công ty Cổ phần đào tạo Quốc tế Việt Mỹ Úc
Tác giả: Nguyễn, Ý Nguyên Hân, ThS. (Hướng dẫn)
Nhâm, Yến Sang
Từ khoá: Kế toán tiền lương
Kế toán
Năm xuất bản: thá-2014
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Khóa luận giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần đào tạo Quốc tế Việt Mỹ Úc. Qua đó trình bày thực trạng, nêu nhận xét và kiến nghị về kế toán lương, các khoản phải trích theo lương của công ty.
Mô tả: 54 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/472
Bộ sưu tập: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KeToanTienLuongVaCacKhoanPhaiTrichTheoLuongTaiCongTyCoPhanDaoTaoQuocTeVietMyUc.pdf
  Giới hạn truy cập
1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.