Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/468
Nhan đề: Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM-SX-XNK Hằng Sao Sáng
Tác giả: Phạm, Quốc Thuần, ThS. (Hướng dẫn)
Phan, Việt Hoàng
Từ khoá: Kế toán
Kế toán tiền lương
Năm xuất bản: thá-2014
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Khóa luận giới thiệu chung về công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Hằng Sao Sáng. Qua đó tìm hiểu về công tác kế toán của công ty, đặc biệt là về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, các chuẩn mực kế toán, văn bản pháp luật liên quan đến công việc mô tả kế toán tiền lương.
Mô tả: 42 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/468
Bộ sưu tập: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KeToanTienLuongVaCacKhoanTrichTheoLuongTaiCongTyTNHHTMSXXNKHangSaoSang.pdf
  Giới hạn truy cập
2.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.