Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/452
Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thép Trắng
Tác giả: Nguyễn Quốc Thịnh, (Hướng dẫn)
Đỗ, Thị Kiều Tiên
Từ khoá: Kế toán tiền lương
Lương
Công ty TNHH Thép Trắng
Năm xuất bản: thá-2014
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Tác giả bài viết trình bày về vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thép Trắng. Qua đó giới thiệu tổng quát về công ty; thực trạng kế toán tiền lương tại công ty TNHH Thép Trắng. Nêu lên sự khác nhau giữa lý thuyết đã học và thực tế thực tập tại doanh nghiệp.
Mô tả: 41 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/452
Bộ sưu tập: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KeToanTienLuongVaCacKhoanTrichTheoLuongTaiCongTyTNHHThepTrang.pdf
  Giới hạn truy cập
2.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.