LUẬN ÁN : [335] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 335
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Tư tưởng Canh Tân của Đặng Huy Trứ : Luận án Tiến sĩ Triết học [Mã số : 60 22 03 01]Nguyễn, Bình Yên, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thủy
2016Tư duy nghệ thuật trong Tiểu thuyết của một số nhà văn nữ hải ngoại đương đại Luận án Tiến sĩ Văn học [Mã số : 62 22 01]Lý, Hoài Thu, PGS.TS. (Hướng dẫn); Vũ, Thị Hạnh
2016Truyện viết về đề tài dân tộc và miền núi giai đoạn 1945 - 1975: Luận án Tiến sĩ Văn học [Mã số : 62 22 32 01]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS (Hướng dẫn); Nguyễn, Minh Trường
2017Truyện ngắn Việt Nam sau năm 1975 viết về chiến tranh : Luận án Tiến sĩ Văn học [Mã số : 62 22 01 20]Trần, Khánh Thành, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Phương Thảo
2015Triết học phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó : Luận án Tiến sĩ Triết học [Mã số : 62 22 80 05]Đặng, Thị Lan, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Thơ, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phan, Thị Hội
2014Triết học lịch sử của G.W.F.Hegel : Luận án Tiến sĩ Triết học [Mã số : 62 22 80 05]Đỗ, Minh Hợp, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Anh Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trịnh, Văn Toàn
2015Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới : Luận án Tiến sĩ Chính trị học [Mã số : 62 31 27 01]Nguyễn, Thế Thắng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Linh Khiếu, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Trường Cảnh
2014Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam : Luận án Tiến sĩ Triết học [Mã số : 62 22 80 05]Hồ, Trọng Hoài, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đoàn, Thị Minh Oanh, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thúy Thanh
2007Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và ý nghĩa của nó đối với công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay : Luận án Tiến sĩ Triết học [Mã số : 60.22.80 05]Phạm, Ngọc Anh, PGS.TS. (Hướng dẫn); Dương, Văn Duyên, TS. (Hướng dẫn); Lê, Đình Thảo
2015Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người : Luận án Tiến sĩ Chính trị học [Mã số : 62 31 27 01]Mạch, Quang Thắng, GS.TS (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lương Uyên
2015Tư tưởng chính trị - Xã hội của Minh Mệnh và ảnh hưởng của nó đối với chế độ phong kiến Việt Nam dưới Triều Nguyễn : Luận án Tiến sĩ Triết học [Mã số : 62 22 80 05]Đỗ, Thị Hòa Hới, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phan, Thị Thu Hằng
2017Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam : Luận án Tiến sĩ Triết học [Mã số : 62 22 03 02]Lê, Thị Lan, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Việt Hà
2002Tục ngữ, ca dao và việc phản ánh phong tục tập quán người Việt (trong quan hệ gia đình) : Luận án Tiến sĩ Ngữ văn [Mã số: 5.04.07]Phan, Đăng Nhật, PGS.TSKH (Hướng dẫn); Phạm, Việt Long
2015Tục chơi quan họ ( xứ Kinh Bắc) xưa và nay: Luận án Tiến sĩ Lịch sử [Mã số: 62 22 70 01]Hoàng, Lương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Sĩ Giáo, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đinh, Thị Thanh Huyền
2017Tri thức địa phương trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của người Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Luận án Tiến sĩ Lịch sử [Mã số : 62 22 70 01]Hoàng, Lương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Chu, Thị Vân Anh
2016Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay : Luận án Tiến sĩ Triết học [Mã số : 62 22 85 05]Nguyễn, Anh Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Kim Chi
2016Tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Xã hội học [Mã số : 62 31 30 01]Nguyễn, Quý Thanh, PGS.TS. (Hướng dẫn); Cao, Thị Hải Bắc
2015Tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân nông thôn tại y tế cơ sở (Nghiên cứu hai xã Tân Quý Tây và Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) : Luận án Tiến sĩ Xã hội học [Mã số : 62 31 30 01]Hoàng, Bá Thịnh, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Hoàng Liễu
2017Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò của trí thức trong giai đoạn hiện nay : Luận án Tiến sĩ Chính Trị học [Mã số : 62310204]Phạm, Xuân Hằng, PGS.TS (Hướng dẫn); Lại, Quốc Khánh, PGS.TS (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Thuận
2017Thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh và các biểu thức tương đương của chúng trong tiếng Việt : Luận án Tiến Sĩ Ngôn Ngữ Học [Mã số : 62220241]Vũ, Đức Nghiệu, GS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Quốc Việt
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 335