LUẬN VĂN : [2135] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 2134
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách – tần suất – nhận dạng mới trong xử lý- phân tích số liệu địa vật lý : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Vật lý địa cầu [Mã số : 60440111]Võ, Thanh Quỳnh, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hiền
2016Nghiên cứu phân lập một số hợp chất saponin có hoạt tính kháng tế bào ung thư từ hải sâm Cercodemas anceps : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Sinh học thực nghiệm [Mã số : 60420114]Nguyễn, Xuân Cường, TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Mỹ Nhung, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Khắc Sinh
2016Nghiên cứu sự ức chế phát quang của vi khuẩn Vibrio fischeri nhằm phát hiện độc tính của nước sinh hoạt nhiễm một số kim loại nặng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Văn Hoàng, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Huyền Nga, TS. (Hướng dẫn); Kiều, Thị Hòa
2016Khảo sát khả năng hấp phụ của ion phot phat trong nước ngầm trên Laterit biến tính bằng nguyên tố đất hiếm : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa môi trường [Mã số : 60440120]Đào, Ngọc Nhiệm, TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Quang Trung, PGS, TS. (Hướng dẫn); Đặng, Thị Thúy Hạt
2016Nghiên cứu tổng hợp xúc tác siêu axit trên cơ sở Zirconi oxit sunphat hóa để điều chế nhiên liệu sinh học : Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa dầu [Mã số : Chuyên ngành đào tạo thí điểm]Lê, Quang Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Lê, Thanh Sơn, PGS, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Trà Anh
2016Hàm Green của phương trình vi phân : Luận văn Thạc sĩ toán học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số : 60460102]Lê, Huy Tiễn, TS. (Hướng dẫn); Cao, Văn Hòa
2016Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn nông thôn tại Huyện Ứng Hòa, Hà Nội : Luận văn thạc sỹ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Trịnh, Thị Như
2016Tổng hợp Poly(hydroxamic axit) trên cơ sở Acrylamit và dẫn xuất : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa hữu cơ [Mã số : 60440114]Trịnh, Đức Công, TS. (Hướng dẫn); Chu, Ngọc Châu, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Mạnh
2015Khảo sát khả năng biến nạp gen GmCHS7 vào đậu tuơng (Glycine max (l.) Merrill) thông qua vi khuẩn Agrobacterium Tumefaciens : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Di truyền học [Mã số : 60420121]Nguyễn, Văn Đồng, PGS, TS. (Hướng dẫn); Trần, Đức Long, TS. (Hướng dẫn); Trần, Quốc Bảo
2016Nghiên cứu tác dụng của dịch chiết hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum) lên khả năng sinh tổng hợp melanine ở mức độ in-vitro và in-vivo : Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Sinh học thực nghiệm [Mã số : 60420114]Nguyễn, Đình Thắng, TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Liên
2015Nghiên cứu tổng hợp một số Aurone và hoạt tính sinh học của chúng : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hoá hữu cơ [Mã số : 60440114]Nguyễn, Quốc Vượng, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Đậu, PGS. TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Hằng
2016Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 2-aminochromen thế : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa học hữu cơ [Mã số : 60440144]Hoàng, Thị Kim Vân, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đình Thành, GS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Mai
2016Hiệu ứng của Radion và u hạt lên các quá trình tán xạ của Photon trong mô hình chuẩn mở rộng : Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán [Mã số : 60440103]Hà, Huy Bằng, GS. TS. (Hướng dẫn); Đinh, Thị Sao
2015Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy Vạn Lợi tại Văn Môn, Yên phong, Bắc Ninh : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Hoàng, Anh Lê, TS. (Hướng dẫn); Trần, Việt Dũng
2016Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Chu, Ngọc Kiên, TS. (Hướng dẫn); Đặng, Đình Giang
2016Nghiên cứu phương pháp xác định các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng quang phổ phát xạ Plasma cảm ứng (icp-oes) : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Nguyễn, Xuân Chiến, TS. (Hướng dẫn); Vũ, Đình Ly
2016Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn trong phân hủy kỵ khí chất thải tại các lò giết mổ tập trung nhằm thu hồi khí sinh học : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Vi sinh vật học [Mã số : 60420107]Bùi, Thị Việt Hà, PGS. TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Tiến Anh, TS. (Hướng dẫn); Chu, Thanh Huyền
2016Phương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân tự chập : Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành Toán học tính toán [Mã số : 604630]Phạm, Kỳ Anh, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Đắc
2016Nghiên cứu đa dạng di truyền một số loài thuộc chi trung quân (Ancistroladus) ở Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Di truyền học [Mã số : 60420121]Lê, Quỳnh Liên, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hồng Vân, PGS. TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Thanh Hương
2016Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus Amyloliquefaciens cp16.04 : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Vi sinh vật học [Mã số : 60420107]Trịnh, Thành Trung, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thanh Huyền, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Phương Liên
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 2134