Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/436
Nhan đề: Xây dựng đội ngũ doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng, TS.
Từ khoá: Doanh nhân
Việt Nam
Xây dựng đội ngũ doanh nhân
Kinh tế thị trường
Năm xuất bản: thá-2010
Nhà xuất bản: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Tùng thư/Số báo cáo: Số 153 (2010);Tr. 28-30
Tóm tắt: Bài trích trình bày những vấn đề liên quan đến việc xây dựng đội ngũ doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua đó nêu lên những nhận thức mới về sứ mệnh của doanh nhân định hướng xã hội chủ nghĩa, những đóng góp và giới hạn, và một số khuyến nghị
Mô tả: 6 tr. ;
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/436
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
XayDungDoiNguDoanhNhanTrongNenKTTTDinhHuongXHCN.pdf
  Giới hạn truy cập
7.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.