Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4348
Nhan đề: Nghiên cứu tổng hợp BiVO4 bằng phương pháp dung nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấy
Tác giả: Nguyễn, Hữu Vinh
Nông, Xuân Linh
Cao, Đại Vủ
Nguyễn, Duy Trinh
Từ khoá: Vật liệu BiVO4
Quang xúc tác
Phân hủy methylene blue
Chiếu xạ ánh sáng khả kiến
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH NTT;số 05 (2019); tr. 01-05
Tóm tắt: Trình bày quá trình BiVO4 được tổng hợp thành công thông qua phương pháp thủy nhiệt sử dụng dung môi glycerol. Vật liệu được đặc trưng cấu trúc bằng các phương pháp phân tích hiện đại như XRD, SEM và UV-Vis DRS. Kết quả XRD cho thấy vật liệu được tạo thành với thành phần pha monoclinic của BiVO4 cao. Bên cạnh đó, ảnh SEM cho thấy thời gian thủy nhiệt có ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành tinh thể, hình thái tinh thể của vật liệu, khi thời gian tổng hợp tăng từ 8h đến 36h, hình dạng tinh thể thay đổi từ hình cầu sang hình sao 4 cánh. Ở thời gian thủy nhiệt là 24h và được nung ở 300°C, vật liệu tạo thành có biên hạt không rõ ràng, các hạt kết tụ thành khối, có năng lượng vùng cấm hẹp (Eg = 2.34 eV), và có hoạt tính quang xúc tác tốt, khoảng 83.0% MB được loại bỏ sau 180 phút chiếu sáng.
Mô tả: 5 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4348
ISSN: 2615-9015
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ HÓA VÀ THỰC PHẨM_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_NghienCuuTongHopBiVO4_D.pdf516.63 kBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.