Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/429
Nhan đề: Phân tích năng lực cạnh tranh nội tại của Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình – Chi nhánh Tp.HCM
Nhan đề khác: Analyze Internal Competitiveness of Hochiminh City branch, Quang Binh Pharmaceutical Joint Stock Company
Tác giả: Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Từ khoá: Năng lực cạnh tranh
Năng lực cạnh tranh nội tại
Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình
Năm xuất bản: thá-2018
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành
Tùng thư/Số báo cáo: Số 2 (2018);Tr. 89-92
Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 2;
Tóm tắt: Để phân tích năng lực cạnh tranh nội tại của công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình – chi nhánh Tp.HCM, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả và nghiên cứu hồi cứu để phân tích năng lực cạnh tranh về tài chính, nhân sự và năng lực cạnh tranh về sản phẩm của chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình tại Tp.HCM giai đoạn 2012 – 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng thanh toán còn thấp (hệ số thanh toán hiện hà nh chỉ dao động trong khoảng 1,01 -1,08), doanh nghiệp vẫn còn phụ thuộc nhiều vào hàng tồn kho (chiếm từ 25,50 -37,37% trong tổng tà i sản lưu động), vốn bằng tiền trong cơ cấu tà i sản lưu động ở mức thấp (3,06 -23,47%). Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu cao, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giữ ổn định trong 5 năm qua (1%). Chủng loại sản phẩm phong phú (156 mặt hà ng), chất lượng đảm bảo, giá sản phẩm thường thấp hơn sản phẩm tương đương của một số công ty khác đang phân phối trên địa bàn Tp.HCM do được sự hỗ trợ về giá của Tổng Công ty. Tuy nhiên, thị phần sản phẩm còn thấp. Hệ thống phân phối khá đa dạng. Khả năng cạnh tranh về nhân sự còn hạn chế (Dược sỹ trung học chiếm 70,5%).
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/429
ISSN: 2615-9015
Bộ sưu tập: Y DƯỢC_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bai18.pdf
  Giới hạn truy cập
338.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.