Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4276
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của Vật liệu ZnO Nanorods dưới ánh sáng mặt trời : [Mã số : 2017.01.15/HĐ-KHCN]
Tác giả: Đinh, Thị Thanh Tâm (CN)
Trần, Văn Thuận
Nguyễn, Hữu Vinh
Từ khoá: Vật liệu ZnO Nanorods
Ánh sáng mặt trời
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành (Viện Kĩ thuật Công nghệ cao NTT)
Tóm tắt: Nghiên cứu mở rộng vùng hấp thu của vật liệu ZnO nanorods về phía vùng ánh sáng khả kiến. Đề tài này thực hiện bằng cách xử lý nhiệt vật liệu ZnO nanorods sau khi chế tạo nhằm tối ưu nồng độ khuyết tật oxi trong cấu trúc là giải pháp có khả năng mạng lại hiệu quả cao. Cụ thể kết quả đề tài đạt được: thông qua khả năng phản ứng với dung dịch axit terephthalic (AT) và phân hủy methylene blue (MB) khi được chiếu ánh sáng khả kiến (UV-Vis) và tử ngoại (UV) của vật liệu ZnO nanorods sau khi hoạt hóa các khuyết tật bề mặt ở nhiệt độ 300 oC vật liệu ZnO nanorods có khả năng quang xúc tác tạo thành axit 2-hydrôxyl terephthalic và phân hủy 76% dung dịch MB khi chiếu ánh sáng UV-Vis; 91% khi chiếu ánh sáng UV.
Mô tả: 51 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4276
Bộ sưu tập: GIẢNG VIÊN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuKhaNangQuangXucTacCuaVatLieuZno.pdf
  Giới hạn truy cập
1.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.