Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/426
Nhan đề: Điều hành chính sách lãi suất và tỷ giá
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng
Từ khoá: Học viện Ngân hàng (Tạp chí Khoa học & đào tạo ngân hàng)
Lãi suất
Ngân hàng Nhà nước
Tỷ giá
Chính sách kinh tế
Năm xuất bản: thá-2010
Nhà xuất bản: Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng
Tùng thư/Số báo cáo: Số 95(2010);Tr. 12 - 18
Tóm tắt: Bài viết trình bày những quan điểm điều hành của ngân hàng nhà nước Việt Nam về chính sách tài chính và tỷ giá. Qua đó nêu lên cách điều hành chính sách lãi suất và tỷ giá của Việt Nam trong thời gian sắp tới.
Mô tả: 9 Tr. ;
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/426
ISSN: 1859-011X
Bộ sưu tập: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DieuHanhChinhSachLaiSuatVaTyGia.pdf
  Giới hạn truy cập
10.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.