Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4252
Nhan đề: Bào chế vi nhũ tương từ cao khô rau Đắng Đất (Glinus Oppositifolius (l.) Aug. Dc., Molluginaceae) : [Mã số : 2018.01.35 /HĐ-KHCN ]
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Liên (CN)
Nguyễn, Hương Thư
Chế, Quang Minh
Từ khoá: Vi nhũ tương
Rau Đắng Đất
Bào chế
Flavonoid
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành (Khoa Dược)
Tóm tắt: Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng flavonoid toàn phần trong cao Rau đắng đất. Nghiên cứu xây dựng công thức và điều chế vi nhũ tương chứa cao Rau đắng đất. Đánh giá chất lượng thành phẩm vi nhũ tương.
Mô tả: 60 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4252
Bộ sưu tập: GIẢNG VIÊN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BaoCheViNhuTuongTuCaoKhoRauDangDat.pdf
  Giới hạn truy cập
2.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.