Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/423
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hùng-
dc.date.accessioned2018-11-21T04:12:21Z-
dc.date.available2018-11-21T04:12:21Z-
dc.date.issued2010-10-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/423-
dc.description8 Tr. ;vi_VN
dc.description.abstractBài viết trình bày những thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu và tác động của các thành phần kinh tế đến tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001-2010, định hướng điều chỉnh phát triển cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2020 và những giải pháp chủ yếu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTạp chí khoa học (Viện nghiên cứu quản lí kinh tế trung ương)vi_VN
dc.relation.ispartofseriesSố 36(2010);Tr. 45-49-
dc.subjectThành phần kinh tếvi_VN
dc.subjectTốc độ tăng trưởng kinh tếvi_VN
dc.titleTác động của chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế đến tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2001-2010 và định hướng giai đoạn 2011-2020vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TacDongCuaChuyenDichCoCauThanhPhanKinhTeDenTocDoTangTruongGiaiDoan2011-2020.pdf
  Giới hạn truy cập
6.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.