Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4227
Nhan đề: Thơ Xuân Diệu trước cách mạng tháng Tám 1945 ( Thơ thơ và gửi hương cho gió) : Luận án Phó Tiến sĩ Ngữ văn [Mã số : 5 04 33]
Tác giả: Hà, Minh Đức, GS.TS (Hướng dẫn)
Lý, Hoài Thu
Từ khoá: Nghiên cứu văn học
Thơ
Văn học Việt Nam
Xuân Diệu
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích 2 tập thơ Thơ thơ và Gửi hương cho gió được Xuân Diệu viết trước Cách mạng tháng Tám. Tác giả đi sâu nghiên cứu cái tôi trữ tình, thời gian và không gian nghệ thuật của 2 tập thơ trên.
Mô tả: 173 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4227
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThoXuanDieuTruocCMThangTam1945.pdf
  Giới hạn truy cập
86.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.