Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/416
Nhan đề: Một số vấn đề về lãi suất và tỷ giá hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng, TS.
Từ khoá: Lãi suất
Tỷ giá
Ngân hàng Nhà nước
Kinh tế Việt Nam
Năm xuất bản: thá-2010
Nhà xuất bản: Thông tấn xã Việt Nam (Tạp chí Khoa học & Công nghệ)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 3(2010);Tr. 4-6
Tóm tắt: Bài trích trình bày một số vấn đề về lãi suất và tỷ giá hiện nay. Qua đó trình bày diễn biến lãi suất cơ bản của một số nền kinh tế chủ yếu đồng thời giới thiệu mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá trên thị trường Mỹ năm 2007, 2008.
Mô tả: 6 tr. ;
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/416
Bộ sưu tập: KẾ TOÁN_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MotSoVanDeVeLaiSuatVaTyGiaHienNay.pdf
  Giới hạn truy cập
5.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.