Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4102
Nhan đề: Khảo sát thực trạng, cải tiến và đánh giá phân tích sử dụng thuốc nhóm tim mạch áp dụng các phương pháp của thông tư 21/2013/TT-BYT tại bệnh viện Quận 11 trong năm 2017 : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc
Tác giả: Đào, Duy Kim Ngà, DS.CKII. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Kim Liên, DS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Ngọc Tuyền
Từ khoá: Thuốc tim mạch
Thông tư 21/2013/TT-BYT
Bệnh viện Quận 11
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Trình bày về các căn cứ pháp lý là tiền đề áp dụng trong đề tài như: Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại BV; Quyết định số 5573/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ y tế về tiêu chí phần mềm quản lý BV.... Đại cương về bệnh tim mạch. Thực trạng của căn bệnh này trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Một số cải tiến và đánh giá phân tích sử dụng nhóm thuốc điều trị căn bệnh này tại bệnh viện Quận 11
Mô tả: 126 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4102
Bộ sưu tập: DƯỢC_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NguyenThiNgocTuyen.pdf
  Giới hạn truy cập
2.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.