Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4099
Nhan đề: Khảo sát điều kiện nảy mầm yếm khí ảnh hưởng đến hàm lượng Gaba trong đậu nành (GLYCINE MAX (L.) MERR) : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc
Tác giả: Phan, Thiện Vy, ThS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Ngọc Đẹp
Từ khoá: Gamma- Aminobutyric acid (GABA)
Nảy mầm yếm khí
Đậu nành
PH
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng GABA trên hạt đậu nành trong suốt quá trình nảy mầm. Đồng thời, tiến hành thực hiện tối ưu hóa điều kiện nảy mầm để thu được hàm lượng GABA cao nhất trong môi trường yếm khí (hút chân không). Từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị phù hợp trong nghiên cứu về những lợi ích về dinh dưỡng và điều trị bệnh.
Mô tả: 60 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4099
Bộ sưu tập: DƯỢC_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NguyenThiNgocDep.pdf
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.