Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4098
Nhan đề: Khảo sát tình hình kê đơn thuốc điều trị ngoại trú trong tháng 6 năm 2018 bệnh viện Nhân dân Gia Định Tp.HCM : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học Chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốc [Mã số: 52720401]
Tác giả: Huỳnh, Thị Như Thúy, ThS. DS. (Hướng dẫn)
Lương, Thị Thu Lam, DSCKI. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Phương Thảo
Từ khoá: Điều trị ngoại trú
Kê đơn thuốc
Đơn thuốc
Tương tác thuốc
Bện viện Nhân dân Gia Định
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Tổng quan về tình hình kê đơn thuốc và sử dụng thuốc trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Một số quy định và các chỉ số khi kê đơn thuốc. Từ đó đưa ra những khuyến cáo phù hợp trong chính sách kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Mô tả: 96 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4098
Bộ sưu tập: DƯỢC_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NguyenPhuongThao.pdf
  Giới hạn truy cập
2.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.