Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4081
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Hà, PGS. TS. (Hướng dẫn)-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2019-10-17T06:26:51Z-
dc.date.available2019-10-17T06:26:51Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/4081-
dc.description97 tr.vi_VN
dc.description.abstractKhảo sát thực địa Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông để điều tra hiện trạng sản xuất và hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp làm cơ sở đánh giá công nghệ. Đánh giá công nghệ hệ thống xử lý nước cấp Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý cho hệ thống xử lý nước cấp tại Công ty. Đề xuất giải pháp kiểm soát dòng thải tại Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)vi_VN
dc.subjectBảo vệ môi trườngvi_VN
dc.subjectMôi trườngvi_VN
dc.subjectQuảng Ninhvi_VN
dc.subjectĐảo Cô Tôvi_VN
dc.titleĐánh giá công nghệ xử lý nước cấp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, kiểm soát dòng thải tại công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DanhGiaCongNgheXuLyNuocCapVaDeXuatCacGiaiPhapNangCaoChatLuongKiemSoatDongThaiTaiCongTyTNHHMTVNuocSachHaDong.pdf
  Giới hạn truy cập
2.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.