Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/396
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Vĩnh Khương-
dc.date.accessioned2018-11-16T09:07:08Z-
dc.date.available2018-11-16T09:07:08Z-
dc.date.issued2018-02-
dc.identifier.issn2615-9015-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/396-
dc.description5 tr.vi_VN
dc.description.abstractCộng đồng Kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 2015 cho phép 8 ngành nghề lao động trong các nước ASEAN được tự do di chuyển thông qua các thỏa thuận công nhận tay nghề tương đương, trong đó có nghề nghiệp kiểm toán. Mục tiêu bài viết xác định cơ hội và thách thức đối với nghề nghiệp kiểm toán nhằm xác định hành trang cần chuẩn bị cho nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán - kiểm toán và kiến nghị chương trình đào tạo giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Nguyễn Tất Thành (Tạp chí Khoa học & Công nghệ)vi_VN
dc.relation.ispartofseriesSố 1 (2018);Tr. 78-82-
dc.subjectKế toán - kiểm toánvi_VN
dc.subjectNghề nghiệpvi_VN
dc.titleNâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán - kiểm toán trong bối cảnh hiện nayvi_VN
dc.title.alternativeEnhance the professional competency of accounting students in the current contextvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Bộ sưu tập: KẾ TOÁN_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TCSo1-2018-Bai17.pdf
  Giới hạn truy cập
401.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.