Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/396
Nhan đề: Nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán - kiểm toán trong bối cảnh hiện nay
Nhan đề khác: Enhance the professional competency of accounting students in the current context
Tác giả: Nguyễn, Vĩnh Khương
Từ khoá: Kế toán - kiểm toán
Nghề nghiệp
Năm xuất bản: thá-2018
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành (Tạp chí Khoa học & Công nghệ)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 1 (2018);Tr. 78-82
Tóm tắt: Cộng đồng Kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 2015 cho phép 8 ngành nghề lao động trong các nước ASEAN được tự do di chuyển thông qua các thỏa thuận công nhận tay nghề tương đương, trong đó có nghề nghiệp kiểm toán. Mục tiêu bài viết xác định cơ hội và thách thức đối với nghề nghiệp kiểm toán nhằm xác định hành trang cần chuẩn bị cho nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán - kiểm toán và kiến nghị chương trình đào tạo giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay.
Mô tả: 5 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/396
ISSN: 2615-9015
Bộ sưu tập: KẾ TOÁN_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TCSo1-2018-Bai17.pdf
  Giới hạn truy cập
401.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.