Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/391
Nhan đề: Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO nanorods bằng phương pháp điện hóa
Nhan đề khác: Fabrication of ZnO nanorods by electrochemical deposition process
Tác giả: Đinh, Thị Thanh Tâm
Bạch, Long Giang
Vũ, Thị Hạnh Thu
Từ khoá: ZnO
ZnO nanorods
Điện hóa
Năm xuất bản: thá-2018
Nhà xuất bản: Đại học Nguyễn Tất Thành
Tùng thư/Số báo cáo: Số 2 (2018);Tr. 51-54
Tóm tắt: Vật liệu ZnO nanorods được nghiên cứu chế tạo bằng phương pháp điện hóa. Tính chất đặc trưng được nghiên cứu bằng các phương pháp SEM, XRD, PL. Kết quả từ hình SEM cho thấy cấu trúc ZnO nanorods có mật độ đồng đều cao, đường kính 50nm – 60nm, chiều dài 1.2μm - 1.3μm. Ngoài ra, qua giản đồ XRD và phổ PL cho thấy vật liệu có cấu trúc tinh thể hexagonal wurtzite, phát quang ở bước sóng 380nm đại diện cho chuyển mức vùng - vùng trong cấu trúc ZnO và dải bước sóng 500-650nm có nguồn gốc từ một số sai hỏng bề mặt của vật liệu này.
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/391
ISSN: 2615-9015
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ HÓA VÀ THỰC PHẨM_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bai10.pdf
  Giới hạn truy cập
468.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.